موارد مصرف:

– کمک درمان اسهال های حاد و مزمن کودکان و بزرگسالان
– ضد التهاب دستگاه گوارش

اجـزاء و مـواد موثـره:

گرانول گیاهی پلانتاژل از دانه و برگ گياه plantago major ، برگ گیاه Mentha piperita و کتیرا تهيه شده است. plantago major دارای موسـیلاژ و اکوبین، روغن های ثابت، قندها، استرول ها و پروتئین و Mentha piperita دارای اسانس می باشد.

اثرات درمانی و فارماکولوژی:

ايـن دارو با داشـتن مـواد مـوثره موسيلاژ و صمغ دارای اثـرات نـرم کننـده، ضـدالتهاب، ضـد اسـپاسـم، جـذب سمـوم و ضـد عفونـی کننده بـوده، حرکات پريستالتيک روده را که در اثر بيماريهای اسهالـی افزايـش مـی يابد، تنظيم و به حالـت طبيعـی بر مـي گـرداند و با پانـسمان مخاط روده و التيام آزردگی ها، از سلولهای پوششی روده محافظت می نمايد.
در مطالعـه کارآزمایـی بالینـی انجـام شـده در بیمارسـتان رسـول اکرم بر روی بیمـاران مبتـلا به IBS اسهــال غالـب، معلـوم شـد که مصرف 3 ساشـه در روز از داروی پلانتاژل، بعد از 2 هفته تاثیر قابل توجهی در کاهش علائـم این بیماری (دل درد، تهوع، نفخ و احساس فوریت در دفع) دارد و از آنجا که تاثیـر آن تا 2 هفته بعد از قطع درمان نیز باقی می ماند، بیمـاران مبتلا به IBS می تواننـد آن را به صورت منقطع مصرف کنند.

دستور مصرف:

بزرگسالان: حداکثر 4 بار در روز هر بار محتوی یک ساشه را در یک فنجان آب جوش هم زده و تمام مخلوط میل شود .
کودکان 3 تا 12 سال: حداکثر 4 بار در روز هر بار ¼ تا ½ محتوی ساشه را در یک فنجان آب جوش هم زده و تمام مخلوط میل شود .

کودکان کمتر از 3 سال: طبق نظر پزشک و در مقادیر کمتر
* این فـرآورده باید با مقـدار کافـی مایعـات مصرف شود تا از تراکم آن در دستگاه گوارش جلوگیری به عمل آید.

تداخلات دارویی:

– گرانول پلانتاژل با داروهای ضد اسهالی مانند Diphenoxylate و فرآوردههای حاوی ترکيبات ترياک به علت امکان انسداد روده نبايد مصرف گردد.
– فرآورده را با 2 ساعت فاصله از سایر داروها مصرف نمایید.

عوارض جانبی:

مصرف مداوم و طولانی مدت این دارو ممکن است سبب یبوست شود.

موارد منع مصرف:

– در افراد مبتلا به انسداد مجاری صفراوی، در تنگی مجرای گوارشی و آمادگی انسداد روده، منع مصرف دارد.

مصرف در بارداری و شیردهی:

این فرآورده به دلیل افزایش انقباضات رحمی در بارداری منع مصرف دارد و به دلیل کافی نبودن مدارک در دوران شیر دهی توصیه نمی شود.

شرایط نگهداری:

در دمای کمتر از 30 درجه سانتیگراد، دور از نور و رطوبت نگهداری شود.

شماره ثبت دارو:

4580384682305268

References:
1- British Herbal Pharmacopoeia,(1983),164.
2- Duke J.A.: Handbook of Medicinal Herbs, CRC press, Florida, (1988), 386.
3- Rote Liste: (1993), 59345,59353.
4- Tierra M.: The way of Herbs, C.A.N.D., Paris, (1983), 146.
5- Zargari A.: Medicinal plants, (1992), Vol. 4, 5-20, 197-203.
6- Valent J.: Phytotherapie, (1979), 635-637 .
7- Iranian herbal pharmacopoeia, first edition ,(1381), 122-127.
8- Herbal medicines,PhP2013, 583-584.

9- آگاه ش. و همکاران، بررسی تاثیر داروی گیاهی پلانتاژل در درمان اسهال بیماران مبتلا به سندروم روده تحریک پذیر اسهال غالب (پایان نامه جهت دریافت دکترای پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی ایران سال 1386)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “گرانول گیاهی پلانتاژل”

Your email address will not be published. Required fields are marked *