Dinehiran Pharmaceutical Company

Tag: سرفه کودکان

بهترین روش برای درمان سرفه کودکان ، شربت گیاهی پدی کاف ، سرفه ، سرفه کودکان ، ضد سرفه مخصوص کودکان

شربت گیاهی پدی کاف

سرفه نوعی واکنش سیستم دفاعی بدن به منظور دفع ترشحات مواد زائد در هنگام بیماری می باشد. با شروع سرفه، سیستم دفاعی بدن به پاکسازی مجاری تنفسی اقدام می کند و ممکن است سرفه خشک یا همراه با خلط باشد. با آغاز فصل سرما، کودکان بیشتر در خطر ابتلا به...