Dinehiran Pharmaceutical Company

Tag: شاه بلوط هندی

قرص ونوویتال ، شاه بلوط هندی ، واریس

قرص گیاهی ونوویتال

قرص گیاهی ونوویتال مجتمع صنایع دینه ایران حاوی سه بلیستر ده عددی قرص روکشدار میباشد.

قرص گیاهی ونوویتال ، کرم گیاهی ونوویتال ، شاه بلوط هندی ، واریس ، بواسیر ، هموروئید

تارعنکبوت های پوستی را چگونه منهدم کنیم؟

تارعنکبوت های پوستی را چگونه منهدم کنیم؟ رگ های تار عنکبوتی همان رگ های نازک و ریزی هستند که گاهی از زیر پوست خودنمایی می کنند و ظاهر پوست را نا زیبا نشان می دهند. همه چیزدر ابتدا از یک درد مبهم و احساس خستگی در پا شروع می...