Dinehiran Pharmaceutical Company

Tag: گلو درد

گلو درد ، سرماخوردگی ، شربت گیاهی آوی پکت ، شربت گیاهی پدی کاف

سرما خوردگی

سرماخـــوردگی، بیماری شایع فصل پاییـز و راه های کنتـرل سرماخوردگی با داروهای گیــاهی گلو درد ، سرفه و آبریزش بینی از عوارض بیماری سرماخوردگی می باشد. همانطور که می دانید سرماخوردگی از بیماری های شایع در فصل های سرد سال است. سرفه نوعی واکنش دفاعی  بدن به مواد محرک تنفسی یا...